• Becamex Bình Dương
  • Becamex Bình Dương
  • Becamex Bình Dương
  • Becamex Bình Dương
  • Becamex Bình Dương
  • Becamex Bình Dương
Tên công trình:Becamex Bình Dương
Địa chỉBình Dương
Năm xây dựng:2015
Ngói:Ngói xi măng